SEDEKAH DAPAT MENCEGAH KEMATIAN YANG BURUK2018-10-22T13:31:43+00:00
AGAR TIDAK TERTIMPA BALA2018-10-21T06:37:20+00:00
TIDAK ADA YANG BISA LARI2018-10-21T06:32:29+00:00
MENUMBUHKAN TAWAKAL2018-10-21T06:27:45+00:00
JANGAN MENINGGALKAN REZEKI2018-10-17T08:52:08+00:00
KETIKA TERJADI TIUPAN ANGIN ATAU GUMPALAN AWAN2018-10-16T09:11:59+00:00
JIKA TERBESIT THIYARAH DI DALAM HATI2018-10-15T07:12:44+00:00
MUSIBAH TERJADI AKIBAT KEMAKSIATAN2018-10-13T20:19:58+00:00
SUATU NIKMAT TIDAK BOLEH DINISBATKAN KEPADA SEBABNYA2018-10-12T19:39:53+00:00
ALLAH YANG MENCIPTAKAN SEBAB DAN MUSABAB2018-10-11T13:34:39+00:00